(DĐDN) - Thông tin vừa công bố trên trang web Bộ Tài chính cho biết: Tiền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng từ hoạt động xổ số tại Việt Nam năm 2012 là gần 30.000 tỉ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong tổng doanh thu từ hoạt động xổ số 53.893 tỉ đồng (năm 2012) thì khoảng 30% (khoảng 16.000 tỉ đồng) là tiền nộp thuế các loại (giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thu tài chính); khoảng từ 12-13% chi phí cho đại lý bán vé (khoảng 7.000 tỉ đồng); khoảng 5% là chi phí in vé, quản lý doanh nghiệp và trích lập các quỹ (khoảng 2.700 tỉ đồng); còn lại khoảng từ 52-53% là tiền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, từ năm 2007 đến 2012, tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách từ hoạt động xổ số đạt bình quân trên 15%/năm. Riêng năm 2012, doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số là 53.893 tỉ đồng, và nộp ngân sách Nhà nước 16.620 tỉ đồng, trong đó khu vực phía Nam có doanh thu chiếm khoảng 90% doanh thu cả nước.

Theo Bộ này, toàn bộ nguồn thu xổ số được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của các địa phương, phù hợp với mục tiêu của hoạt động xổ số là tiền của người dân được đầu tư trở lại cho người dân.

Thu Hiền