TP - Ngày 27/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo Triển vọng ngành lúa gạo Việt Nam do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và hai cơ quan khác tổ chức.

Báo cáo của VFA cho rằng, 2009 l à năm thành công cho ngành lúa gạo của Việt Nam cả với thị trường trong và ngoài nước , đồng thời nhận định thời gian tới, giá bán sẽ tăng cao nhưng ít có khả năng tăng đến mức như đầu năm 2008. “Năm thành công” vì đến ngày 25/11, cả nước đã xuất được 5,601 triệu tấn và số lượng hợp đồng còn lại giao trong tháng 12/2009 là 1,12 triệu tấn. Trong đó, gạo cao cấp chiếm 39,91 phần trăm, còn lại gạo cấp trung bình và thấp. Giá xuất bình quân 404,69 USD. Theo VFA, chắc chắn cả năm 2009 xuất được 6 triệu tấn gạo và lượng lúa gạo sản xuất trong năm cũng như tồn kho năm 2008 chuyển sang đã được mua hết. Từ tháng 9/2009, sau khi Ấn Độ thông báo mất mùa nên không thể xuất 2 triệu tấn gạo, một số nước châu Á bị thiên tai phải tăng nhập khẩu gạo, giá lúa gạo đã tăng cao. Nếu như giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, giá lúa xuất khẩu có lúc giảm tới 365 USD/tấn gạo 5 phần trăm tấm, thì nay Thị trường thế giới đã hình thành một mặt bằng giá mới rất cao so với 9 tháng đầu năm , báo cáo VFA cho biết. Hiện giá lúa đủ tiêu chuẩn chế biến xuất khẩu ở ĐBSCL đã đến mức 5.000 đồng/kg.