Theo Viện Vật lý địa cầu, trong năm 2009 sẽ có khoảng 20 trận bão từ và trong năm nay, các trận bão từ sẽ tăng khoảng 2 lần so với năm 2008 và càng có xu hướng tăng lên trong những năm tiếp theo. Bão từ hoạt động theo chu kỳ, 11 năm lại xuất hiện một trận bão cực đại.