(HNMĐT) - 74 trên 78 đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 của Tp Hà Nội vào chiều 5/12/2007, đạt 83,15% (trên tổng số 89 đại biểu).