ND- Sáng 17-4, Tổng cục Du lịch họp báo giới thiệu những sự kiện nổi bật trong năm 2008 và hoạt động của ngành. Từ đầu năm đến nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.285.954 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2007.