Nhiều chuyên gia lo ngại nếu không cẩn trọng, các sàn giao dịch vàng sẽ lặp lại bài học của các Cty chứng khoán trong thời sôi động.