Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điên) vừa công bố tại Hội nghị phòng chống Loãng xương thế giới năm 2007 cho thấy sản lượng sữa nước tiêu dùng trên toàn cầu tăng 5 tỷ lít so với năm 2006, đưa tổng sản lượng sữa nước tiêu thụ trong năm 2007 lên 242 tỷ lít.Chi tiết...