Benelli TNT 175 là chiếc nakedbike phân khúc nhỏ, đàn em của Benelli BN302 và Benelli TNT 25. Xe vừa có mặt ở Việt Nam thông qua Triển lãm VMCS 2016.

Toàn Thiện - Khương Nha