Trong phiên họp ngày 9/2, Quốc hội Myanmar đã phê chuẩn cơ cấu Chính phủ liên bang mới bao gồm 34 bộ, đồng thời thông qua danh sách đề cử 30 bộ trưởng.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Myanmar, chính phủ mới nhiều hơn cơ cấu chính phủ cũ hai bộ, đó là Bộ Văn phòng tổng thống và Bộ Phát triển công nghiệp. Ngoài hai bộ trưởng mới, toàn bộ thành viên Chính phủ quân sự sắp mãn nhiệm của Myanmar đều được Tổng thống đắc cử U Thein Sein bổ nhiệm làm thành viên chính phủ mới. Danh sách các bộ và các bộ trưởng đã được Tổng thống đắc cử Thein Sein trình lên Quốc hội liên hiệp ngày 8/2, tuy nhiên trong danh sách này, ông không nói cụ thể tên bộ trưởng đứng đầu mỗi bộ. Quốc hội Myanmar sẽ thông qua danh sách cụ thể các bộ trưởng đứng đầu các bộ trong phiên họp vào ngày 11/2 tới. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Myanmar vào ngày 4/2 vừa qua, ông U Thein Sein, Thủ tướng chính phủ sắp mãn nhiệm, được bầu làm Tổng thống với 408 phiếu ủng hộ trong tổng số 659 phiếu. Hai ông Sai Mauk Kham và U Tin Aung Myint O, cùng thuộc đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP), được bầu làm Phó Tổng thống. Theo Hiến pháp Myanmar, nhiệm kỳ của Tổng thống và Phó Tổng thống là năm năm. Tổng thống có quyền bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội, những người đứng đầu các vùng và các bang cùng một số thành viên nội các. Ngoài ra, Tổng thống cũng có quyền thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước với sự thông qua của Quốc hội, quyền tha tội hoặc ân xá trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, hiện do ông Thein Sein đứng đầu./. (TTXVN/Vietnam+)