Đến nay, các viên chức ICE bắt tổng cộng 38 thành viên của tổ chức Leija Sanchez, và từ trại giam ở Mexico, Manuel hiện kháng cáo việc dẫn độ hắn sang Mỹ để xét xử lại. Đồng bọn của hắn là Castorena cũng đã bị dẫn độ từ Mexico sang Denver hồi tháng 2/2008 để xét xử về các tội danh lừa đảo, thông đồng làm giả giấy tờ và các tội danh rửa tiền.