(GD&TĐ) – Hôm qua (8.1), quan chức cấp cao Mỹ đã tiết lộ chiến lược quân sự quốc gia mới – bản sửa đổi đầu tiên kể từ năm 2004 về cách thức và biện pháp mà quân đội sẽ phục vụ lợi ích quốc gia.

Lầu năm góc (Mỹ) Chiến lược được xây dựng trên chiến lược an ninh quốc gia 2010. “Sức mạnh quân sự của chúng ta đạt hiệu quả cao nhất khi có sự hỗ trợ và đồng hành với các yếu tố sức mạnh khác của cả quốc gia đối với chính sách ngoại giao” – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen viết trong chiến dịch. Các mục tiêu quân sự quốc gia được thiết kế nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan bạo lực, ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược, tăng cường an ninh quốc tế, khu vực và định hình lực lượng trong tương lai. Chiến lược mới này nhấn mạnh hơn vào tăng cường an ninh quốc tế và khu vực. Theo đó, Mỹ có thể đứng một mình nếu cần, tuy nhiên, chiến lược vẫn đề cập đến một tương lai trong mối quan hệ của các liên minh. Mỹ sẽ tiếp tục với các quốc gia có trách nhiệm và trong các liên minh của mình. NATO sẽ vẫn là nền tảng của liên inh, nhưng người Mỹ sẽ làm việc với Liên minh châu Phi, Hiệp hội các nước Đông Nam Á và các nhóm khác để phát triển các mối quan hệ quân sự. Phương Hà (Theo Xinhua) ,