Dư luận trong và ngoài khu vực đang rất quan tâm tới việc Mỹ thử rút quân khỏi Iraq để có thể thực hiện Hiệp ước an ninh Iraq-Mỹ.