Pakistan đã nhanh chóng dỡ bỏ quản thúc tại gia với lãnh đạo đối lập Benazir Bhutto ngay hôm qua khi Tổng thống Musharraf chịu sức ép mới từ Mỹ.