(VietNamNet) - Cuối tháng 2/2008, Mỹ Tâm lặng lẽ biến mất khỏi VN không một lời từ biệt và đầu tháng 4 sẽ…Trở về