Dự án Ultima Tower của Mỹ dự kiến cao 3.200 m, với 500 tầng.