TT - Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) và Công ty Mỹ phẩm Liz Claiborne Cosmetics (LCC, thuộc Tập đoàn Liz Claiborne - Mỹ) đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược lâu dài.