Các cơ quan quản lý tài chính Mỹ sẽ sớm đưa ra một loạt các “bài kiểm tra đầy căng thẳng” để quyết định xem những ngân hàng lớn nhất nào của Mỹ cần có “mức đệm” vốn lớn hơn nữa trong trường hợp khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn.