Ngày 16-4, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo hàng tháng cho biết trong tháng 3 vừa qua, tổng số nhà mới được xây dựng chỉ đạt 947.000 ngôi nhà, giảm 11,9% so với tháng 2 và là mức giảm lớn nhất trong 17 năm qua