Hanoinet - Dự luật này được thông qua nhằm bảo vệ các công ty viễn thông khỏi bị kiện do đã hợp tác trong chương trình nghe trộm bí mật không được phép mà chính quyền của Tổng thống George W. Bush thực hiện.