Giadinh.net - Chính phủ của Tổng thống Bush cho biết, họ đang có những bước đi đầu tiên trong việc ...