Ngày 25/6, Nhà Trắng tuyên bố có thể "hoàn toàn nhanh chóng" xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố ngay sau khi nước này công bố báo cáo đầy đủ về các chương trình hạt nhân của mình.