VIT - Mỹ và Anh đã tán thành quan điểm cho rằng, trong thời điểm hiện nay việc tăng cường lệnh trừng phạt đối với Iran là vô cùng cần thiết.