Ngoài vụ việc Mường Thanh xây dựng trái phép 104 căn hộ ở Đà Nẵng mới đây thì trước đó nhiều công trình xây dựng của Mường Thanh đều có sai phạm.

Muong Thanh: Sai pham tu Bac chi Nam - Anh 1