Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn tài chính quốc tế cổ phần hóa hãng Hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines).

Theo quyết định này, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp như: xử lý đất đai, đối chiếu công nợ… để bảo đảm đầy đủ cơ sở và điều kiện cho tổ chức tư vấn tài chính vào thực hiện hợp đồng được thuận lợi.

Hiện tại, thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) của Vietnam Airlines đã được “chốt”, muộn nhất trong năm 2013 phải tiến hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Vietnam Airlines được để lại toàn bộ thặng dư vốn thu được từ quá trình cổ phần hóa để tăng vốn điều lệ làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay. Và theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu thực hiện đúng được kế hoạch cổ phần hóa đề ra, đợt IPO của Vietnam Airlines sẽ là một trong những đợt phát hành cổ phiếu đáng được chờ đón nhất trong năm 2013...

(MH)