Sau sự kiện 11.9, Carmen Bin Ladin – chị dâu của Oshama Bin Laden đã quyết định bắt tay vào viết cuốn hồi ký "Bí mật sau tấm mạng" kể lại cuộc đời mình. Đây cũng là một tư liệu quý để độc giả có thể xâm nhập vào chốn thâm cung nội sử của gia tộc Bin Laden.