Phó Tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình nhận định: Tham nhũng khó xảy ra nếu chúng ta có một cơ chế tốt, rõ ràng, minh bạch.