24H.COM.VN - Một cách mới để bạn cao hơn mà không cần phải đi phẫu thuật kéo chân. Bác sỹ chèn cho bạn một miếng silicone trên đầu và bạn sẽ cao thêm khoảng 5 cm.