Hanoinet - Cuối cùng thì vàng cũng đã phá được mốc tâm lý quan trọng 1.000 USD/ounce lần đầu tiên trong năm nay. Ngày 21/2 là ngày ghi dấu mốc lịch sử vàng trở về ngưỡng 1000 USD rồi tiến đến 1.007,70 USD/ounce trên sàn giao dịch New York.