ND- Bộ Khoa học và Công nghệ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Bán hàng hóa có nhãn rách nát, mờ nhạt không đọc được nội dung trên nhãn hàng hóa hoặc nhãn hàng hóa bị sửa chữa, tẩy xóa; bán hàng hóa có nhãn bị che lấp, không đọc được hoặc không đọc được hết nội dung trên nhãn hàng hóa; bán hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn. Phạt tiền từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhãn rách nát, mờ nhạt không đọc được nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhãn bị che lấp, không đọc được hoặc không đọc được hết nội dung trên nhãn hàng hóa; sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhãn, kể cả nhãn gốc hoặc nhãn phụ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa. Đồng thời, buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có nhãn vi phạm; buộc ghi lại nhãn hàng hóa theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm. * Mức chi hỗ trợ địa phương xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ? Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chi hỗ trợ địa phương xây dựng, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, huyện cho các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, hải đảo, các tỉnh có ngân sách khó khăn (ưu tiên các địa phương mới chia tách theo đơn vị hành chính, địa phương có các nghĩa trang liệt sĩ bị xuống cấp do thiên tai, lũ lụt), cụ thể như sau: Các địa phương có ngân sách trung ươngphải bổ sung cân đối hơn 50% chi cân đối ngân sách địa phương thì mức hỗ trợ tối đa là 80% tổng số vốn công trình. Các địa phương có ngân sách trung ương phải bổ sung cân đối còn lại, mức hỗ trợ tối đa là 50% tổng số vốn công trình. Mức hỗ trợ tối đa không quá năm tỷ đồng/công trình xây dựng mới và hai tỷ đồng/công trình cải tạo, nâng cấp thuộc cấp tỉnh; hai tỷ đồng/công trình xây dựng mới và một tỷ đồng/công trình cải tạo, nâng cấp thuộc cấp huyện; 200 triệu đồng/công trình xây dựng mới và 100 triệu đồng/công trình cải tạo, nâng cấp thuộc cấp xã. Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu về ngân sách trung ương, vốn thực hiện các công trình này do ngân sách địa phương chi. Ngoài ra, ngân sách trung ương sẽ chi hỗ trợ các địa phương xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ ở những huyện không có nghĩa trang liệt sĩ với mức hỗ trợ tối đa là 70% tổng số vốn công trình, nhưng không quá hai tỷ đồng/công trình. Chi hỗ trợ các địa phương xây dựng bia ghi tên liệt sĩ ở các xã biên giới, hải đảo, căn cứ địa cách mạng hoặc những huyện không có nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, mức hỗ trợ tối đa là 70% tổng số vốn công trình, nhưng không quá 500 triệu đồng/công trình bia ghi tên liệt sĩ cấp huyện; 100 triệu đồng/công trình bia ghi tên liệt sĩ cấp xã. * Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng? Bộ Xây dựng: Người xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gửi hai bộ hồ sơ (kèm hai ảnh mầu cỡ 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký) theo quy định tới Sở Xây dựng, nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề (kể cả trường hợp xin cấp lại hoặc xin bổ sung nội dung hành nghề) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. * Quy định mới đối với người điều khiển ô-tô, xe máy? Bộ Giao thông vận tải: Từ ngày 1-7-2009, người đi xe máy điện, xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm. Người đang lái ô-tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng bị nghiêm cấm có nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở. Người lái xe máy bị nghiêm cấm có nồng độ cồn vượt quá 50 mi-li-gam/100 mililít máu hoặc 0,25 mi-li-gam/lít khí thở. Người điều khiển xe máy chỉ được chở một người. Trong trường hợp chở người đi cấp cứu, áp giải người vi phạm pháp luật, chở trẻ em dưới 14 tuổi thì được chở tối đa hai người. Người lái xe phải có đăng ký xe, giấy phép lái xe (đối với người lái ô-tô, mô-tô), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với người lái ô-tô) giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Người lái xe máy chuyên dùng còn phải mang theo đăng ký xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. * Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ? Bộ Quốc phòng: Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ năm thứ hai trở đi, được nghỉ phép mỗi năm một lần, thời gian nghỉ 10 ngày (không kể ngày đi, về); được cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường (mức phụ cấp theo chế độ công tác phí hiện hành). Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu có hoàn cảnh đặc biệt: Bố, mẹ, vợ, chồng, con bị chết, gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc được thủ trưởng đơn vị thưởng phép đặc biệt cũng được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Đối với những trường hợp chưa đi phép được thì có thể gộp nghỉ bù vào phép năm sau. Trường hợp đủ tiêu chuẩn đi phép mà không đi thì được thanh toán bằng tiền. Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng tiền ăn một ngày của chiến sĩ bộ binh (gồm tiền ăn cơ bản hiện hưởng tại đơn vị và tiền bù gạo).