(ANTĐ) - Mô tô, xe máy, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định, hoặc dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu thì mức phạt như sau:

>>> Mức phạt đối với xe máy đánh võng, lạng lách Điều khiển mô tô, xe máy, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 0,5 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Nếu xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h thì mức phạt sẽ từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, thì mức phạt từ 500.000 đồng đến 1triệu đồng. Nhưng, người điều khiển mô tô, xe máy mà chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép, cũng bị phạt. Mức phạt trong trường hợp này từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển mô tô, xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, thì bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Nếu người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. (Còn nữa)