TTO - * Sinh viên du học ngành công nghệ thông tin (CNTT) hệ cao đẳng sau khi ra trường về Việt Nam có thể làm việc ở đâu, mức lương khởi đầu là bao nhiêu?