Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập để luôn đảm bảo trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 1

B41 khai hỏa chế áp các mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 2

Bộ binh vượt cửa mở.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 3

Bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 4

Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 5

Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 6

Các khẩu đội SPG-9 nổ súng tiêu diệt lô cốt địch.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 7

Chân dung pháo thủ.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 8

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 9

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 10

Khẩu đội đại liên PKMS nổ súng tiêu diệt địch.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 11

Khẩu đội SPG-9 xung phong chiếm lĩnh trận địa.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 12

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch bảo vệ bộ binh.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 13

Pháo 152mm của Lữ đoàn Pháo binh 75 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 14

Pháo BM-14 khai hỏa chế áp mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 15

Pháo phòng không 37mm vào chiếm lĩnh trận địa.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 16

Pháo Phòng không 57mm nổ súng tiêu diệt mục tiêu trên không.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 17

Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

Muc kich xe tang, phao binh Quan khu 7 danh dich - Anh 18

Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 vượt cửa mở