(Kiến Thức) - Lữ đoàn 957 thuộc Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa).

Những năm qua, nhờ tích cực khắc phục khó khăn về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, với tinh thần đoàn kết và luôn nêu cao ý thức cảnh giác; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tác chiến khác của Vùng 4 Hải quân, bảo vệ an ninh, an toàn khu vực bán đảo, bảo vệ vững chắc vùng trời Cam Ranh; tạo thuận lợi cho các lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm trú quân, tổ chức huấn luyện và SSCĐ tốt nhất.

Trên màn hình radar cảnh giới.

Báo Kiến Thức trân trọng giới thiệu với độc giả một số hình ảnh về hoạt động tác chiến của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân):

Đại Dương