(Chinhphu.vn) - Ông Đào Duy Hà (daoduyha1966@...) hỏi: Hiện nay các mức hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hà như sau:

Ngày 29/1/2008, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH – BTC hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách là cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ), người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền (có xác nhận của UBND cấp xã).

Mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Tại điểm b, khoản 1, Mục II Thông tư này quy định về mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ như sau:

Thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 3 người, mức chi cụ thể như sau:

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú: hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ.

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng:

+ Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sĩ về nơi cư trú.

+ Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000 đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể:

Dưới 500 km: không quá 03 ngày.

Từ 500 km đến dưới 1.000 km: không quá 05 ngày.

Từ 1.000 km đến dưới 1.500 km: không quá 07 ngày.

Từ 1.500 km đến dưới 2.000 km: không quá 09 ngày.

Từ 2.000 km trở lên: không quá 11 ngày.

Mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại để di chuyển hài cốt liệt sĩ giống như trường hợp hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại để thăm viếng mộ liệt sĩ (nêu ở phần trên); ngoài ra, được cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi đang an táng hài cốt liệt sĩ hỗ trợ 2.000.000 đồng để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.