ND - Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về các nội dung và mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm?