Thành phố tràn ngập hoa, nhất là hoa tuy lip, loại hoa người ta thấy khắp nơi.