24H.COM.VN - Trong cuộc đời của mình, cơ thể phụ nữ phải chịu đựng nhiều thời kỳ thay đổi về hoócmôn: kinh nguyệt, mang thai, mãn kinh.