- Mùa đông còn được gọi mùa hốt bạc của các nhà buôn bán hàng len… - điều này xem ra khá đúng với thị trường đồ len năm nay ở Hà Nội. Và dự đoán, mùa Đông năm nay, thời trang len sẽ "lên ngôi".