Ngay từ đầu tháng 2, Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã gửi thông điệp tới các nhà đầu tư và các nhà quản trị các DN trước mùa đại hội cổ đông. Trong đó, VAFI khuyến khích nhà đầu tư tham gia phát biểu và nêu ý kiến về nhiều vấn đề của DN.