(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP đối với các trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có vi phạm.

Theo đó, Sở Xây dựng phải thông báo dưới nhiều hình thức để các hộ gia đình, người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước biết và kịp thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời hạn nhất định. Nếu quá thời hạn, các hộ gia đình, người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không hoàn thiện các thủ tục khi thực hiện các giao dịch thì bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc thực hiện đúng các quy định về giao dịch, quản lý nhà ở hoặc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định. Hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm đó. Theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà.