SGTT.VN - Từ 15.12.2011, các hợp đồng được giao kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử, được công nhận là hợp đồng có giá trị pháp lý.

Đây là một trong những quy định mới của nghị định 99, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định mới yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về thông tin doanh nghiệp, chất lượng, chi tiết tính năng, công dụng và cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ. Đặc biệt phải thông tin đầy đủ về chi phí giao hàng, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng... Nếu cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin quy định, thì trong thời hạn mười ngày, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào liên quan. Khi người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì trong vòng 30 ngày, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lại tiền cho người tiêu dùng.