VOV.VN - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa MTTQ với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Mặt trận Tổ quốc. Ảnh Việt Cường.

Thực hiện Quy chế phối hợp, hai bên chủ động phối hợp tốt công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì, xây dựng. Trong công tác giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Viện Kiểm sát trong kiểm tra, giám sát nhà tạm giữ, nhà tạm giam ở các địa phương. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhiều nhà tạm giữ, trại tạm giam bảo đảm việc phân loại giam giữ đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc thực hiện quy chế, trao đổi thông tin trong việc soạn thảo, góp ý vào các dự án luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc kiểm sát các hoạt động tư pháp; động viên nhân dân tích cực cung cấp thông tin tố giác, tin báo tội phạm, các vi phạm trong hoạt động tư pháp; phối hợp tốt hơn trong công tác giám sát, kiểm tra nhà tạm giữ, trại tạm giam để đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý giam giữ của các cơ quan tư pháp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, giúp mỗi bên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân và Mặt trận các tỉnh, thành phố rà soát quy định việc phối hợp trong những tháng cuối năm để phù hợp với quy chế mới; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong thực hiện quy chế và bàn bạc để ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2015.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng vẫn còn nhiều bức xúc và Mặt trận cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Vì vậy, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các địa phương phải làm tốt hơn công tác giám sát.

Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh Việt Cường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: “Trong những tháng cuối năm, cụ thể ở cơ sở là trong tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Thanh tra Chính phủ ở cấp tỉnh nên có hội nghị chuyên đề sơ kết rà soát quy trình phối hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân để Mặt trận Tổ quốc làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là chuyên đề không giải quyết được ngay nhưng nếu chúng ta làm hàng năm và vài năm đúc kết lại sẽ có quy trình ổn định hơn. Qua đó, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân”./.