CTCP MTGas (HOSE: MTG) công bố kết quả 9 tháng đầu năm 2013 với lãi ròng hơn 720 triệu đồng, giảm 82% so cùng kỳ và chỉ bằng 23% chỉ tiêu kế hoạch.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu thuần của MTG đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng 134% so với 9 tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng đến 147% làm cho lãi gộp của công ty chỉ còn tăng 12%, đạt 20.9 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong giai đoạn này giảm 81% so với cùng kỳ khi chỉ đạt 1.72 tỷ đồng, chủ yếu là lãi từ tiền cho CTCP Đầu tư IMG vay.

Trừ đi các chi phí phát sinh, lãi ròng hợp nhất 9 tháng của MTG đạt hơn 720 triệu đồng, giảm 82% so với cùng kỳ và cũng chỉ thực hiện được 23% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (3.15 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đến 30/09, nợ ngắn hạn của MTG ở mức hơn 189.5 tỷ đồng, vượt giá trị tài sản ngắn hạn vào cùng thời điểm này tại 147.44 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, phải trả cho người bán chiếm tỷ trọng lớn với hơn 110 tỷ đồng.

Cuối kỳ, tồn kho của MTG cũng tăng gấp đôi so với đầu năm khi đạt hơn 46 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho thành phẩm (gần 39 tỷ đồng).

Riêng trong quý 3/2013, MTG ghi nhận doanh thu gần 203 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Tuy nhiên với chi phí khá lớn, lãi ròng trong kỳ chỉ còn hơn 610 triệu đồng, giảm 94% so với quý 3/2012.

Sanh Tín

Công Lý