Cho vay hoạt động Margin của MSI tại thời điểm 30/9/2016 của MSI đạt 286,3 tỷ đồng, giảm mạnh 32% so với số đầu năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI) đã công bố BCTC quý III/2016, với kết quả không mấy tích cực, với doanh thu hoạt động đạt gần 36 tỷ đồng, giảm mạnh 58,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ bán các tài sản tài chính (FVPTL) chỉ là hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh 98% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm đến ngày đáo hạn (HTM) cũng chỉ là hơn 1,1 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới quý III/2016 của MSI đạt hơn 12,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%. Kỳ này, MSI có hơn 3,6 tỷ đồng từ doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành CK, cùng kỳ, công ty không có khoản này.

Chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ của MSI đạt hơn 22,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ.

Kết quả, MSI lãi sau thuế quý III/2016 chỉ gần 5 tỷ đồng, giảm mạnh 86,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận quý III/2016 giảm mạnh so với cùng kỳ được MSI cho biết là do quý III/2015 công ty thu được lợi nhuận từ việc tất toán các khoản đầu tư trong quá khứ.

MSI lai quy III/2016 dat gan 5 ty dong, giam 86,5% so voi cung ky - Anh 1

Hết quý III/2016, tiền và tương đương tiền của MSI đạt hơn 47 tỷ đồng, giảm mạnh 66% so với số đầu năm, trong đó, MSI đã không còn các khoản tương đương tiền, con số này hồi đầu năm là 51,5 tỷ đồng.

Cho vay hoạt động Margin đạt 286,3 tỷ đồng, giảm mạnh 32% so với số đầu năm.

9 tháng đầu năm, khối lượng chứng khoán giao dịch được MSI thực hiện là hơn 560 triệu CP, tương ứng giá trị đạt 8.519 tỷ đồng.