(NLĐ)- Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 700 tỉ đồng lên 1.400 tỉ đồng.