CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (HOSE: MPC) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3/2013 với doanh thu thuần 2,949.7 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 168%, đạt 39.7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu ở mức 6,278.8 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng cao khiến lãi gộp chỉ còn 435 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ. Thêm vào đó, hoạt động tài chính âm 143.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 50 tỷ đồng.

Vì thế lợi nhuận sau thuế 9 tháng chỉ ở mức 73.9 tỷ đồng, bằng 25% so mức 295 tỷ đồng của cùng kỳ.

Minh An

Công lý