Ngày 17.6.2008 vừa qua, phiên bản thứ 3 của Mozilla Firefox - trình duyệt được đánh giá là tốt nhất thế giới, đã chính thức xuất hiện để người dùng download.