Mặc dù đã có tình huống bắt tay mang thủ tục trước trận đấu nhưng Mourinho và Wenger dường như chẳng ưa gì nhau và chẳng nhìn mặt nhau.