(Toquoc) - Tổng thống Ukraine và Thủ tướng nước này cùng đưa ra chiến lược phát triển năng lượng của đất nước. Trong tương quan với Nga, hai chiến lược này gần như đối nghịch nhau. Nga phản ứng thận trọng.