Có lẽ chỉ bóng đá mới mang lại cho con người những cảm xúc trái ngược, những bất ngờ không bao giờ có thể đoán trước, những hy vọng và thất vọng cùng một lúc, niềm vui và nỗi đau song hành ở hai phía sân cỏ.